KAROKA.EKO

Ekologiczne systemy grzewcze

Adres

Stary Grodków 57 48-319 Chróścina Nyska
ING Bank Śląski: 30 1050 1490 1000 0090 9140 3098  

Telefon

+48 509-802-200 / +48 795-658-559 NIP: 753-134-13-87 | REGON:
Niniejszym oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y że:
 1. Administratorem moich danych osobowych jest Karoka.eko Wiesław Kaletka z siedzibą w Stary Grodków 57 48-319 Chróścina Nyska, z którym można sie skontaktować pod adresem: karoka65@gmail.com
 2. Moje dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), za które Administrator uznaje: - udzielenia odpowiedzi na niniejszą korespondencję, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.
 3. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi udzielenie przez Administratora odpowiedzi na korespondencję.
 4. Moje dane osobowe będą przechowywane w zakresie dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń.
 5. Mam prawo:
  a) dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia danych,
  b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
 6. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.