Kocioł RBR-K

Kotły typu RBR-K są to kotły wodne,niskotemperaturowe, stalowe, przystosowane dospalania węgla kamiennego w sortymencie groszek.Wyposażone w specjalny palnik, oraz podajnikślimakowy i mikroprocesorowy regulator sterujący pracą kotła. RBR-K przeznaczony


DO KOSZYKA

Kotły typu RBR-K są to kotły wodne,
niskotemperaturowe, stalowe, przystosowane do
spalania węgla kamiennego w sortymencie groszek.
Wyposażone w specjalny palnik, oraz podajnik
ślimakowy i mikroprocesorowy regulator sterujący pracą 
kotła. RBR-K przeznaczony jest do
podgrzewania wody do temperatury na wylocie nie
przekraczającej 80°C. Znajduje on zastosowanie
głównie w instalacjach centralnego ogrzewania w
budynkach mieszkalnych, pawilonach handlowych,
warsztatach, gospodarstwach wiejskich, szklarniach,
szkołach itp. i mogą być montowane w instalacjach
systemu otwartego, zabezpieczonych zgodnie z PN-
91/B-02413
 (mogą pracować w układzie grawitacyjnym
lub pompowym) lub w instalacjach typu zamkniętego
(zgodnie z PN-EN-303-5:2012).
 
Kocioł spełnia wymagania Ekoprojektu.