Produkty
Kocioł RBR-K 12 kW
Cena9100 zł
15 kW9400 zł
Kotły typu RBR-K są to kotły wodne,
niskotemperaturowe, stalowe, przystosowane do
spalania węgla kamiennego w sortymencie groszek.
Wyposażone w specjalny palnik, oraz podajnik
ślimakowy i mikroprocesorowy regulator sterujący pracą
kotła. RBR-K przeznaczony jest do
podgrzewania wody do temperatury na wylocie nie
przekraczającej 80°C. Znajduje on zastosowanie
głównie w instalacjach centralnego ogrzewania w
budynkach mieszkalnych, pawilonach handlowych,
warsztatach, gospodarstwach wiejskich, szklarniach,
szkołach itp. i mogą być montowane w instalacjach
systemu otwartego, zabezpieczonych zgodnie z PN-
91/B-02413
(mogą pracować w układzie grawitacyjnym
lub pompowym) lub w instalacjach typu zamkniętego
(zgodnie z PN-EN-303-5:2012).

Kocioł spełnia wymagania Ekoprojektu.

Pliki do pobrania
Lp.Plik 
1.DTRPobierz plik (Pobrany 232 razy)
2.eko design 12 kwPobierz plik (Pobrany 162 razy)
3.świadectwo 12 kwPobierz plik (Pobrany 128 razy)
4.eko design 15 kwPobierz plik (Pobrany 148 razy)
5.świadectwo 15 kwPobierz plik (Pobrany 127 razy)
rozwiń
Kocioł RBR-Ekouniwersal 12kW ( Opole, opolskie )
Cena8100 zł
17 kW8400 zł
25 kW9400 zł
35 kW10300 zł
42 kW12000 zł
50 kW16500 zł
75 kW22000 zł
100 kW24000 zł

Wiosenna promocja kotłów RBR o mocy 100kW

 


Kotły typu RBR-EKOUNIWERSAL zostały wyposażone w żeliwny palnik retortowy ( włącznie ze ślimakiem )oraz w pełni adaptacyjny sterownik eCoal.pl


    

Kotły posiadają Świadectwo potwierdzające zgodności deklarowanej efektywności energetycznej

 

  

         RBR EKOUNIWERSAL  - stalowy kocioł wodny centralnego ogrzewania produkowany przez naszą firmę wyposażony jest w najlepsze na rynku rozwiązania  służące efektywnemu spalaniu paliw stałych.

Zalety kotła RBR-Ekouniwersal:

- automatyczna praca - nie wymaga stałej obsługi

- 5-cio letnia gwarancja na korpus kotła

- obrotowy wylot spalin zlokalizowany na górze kotła

- zaawansowany system regulacji spalania  eCoal.pl

- żeliwny palnik retortowy spalający gorsze rodzaje paliw jak również pellety,
ziarna zbórz, suszone pestki itp.

- wysoki komfort obsługi: uzupełnianie zasobnika węgla raz na kilka dni

- nieskomplikowane czyszczenie

- niski koszt eksploatacji

- bezpieczeństwo eksploatacji

- wysoka sprawność cieplna

- możliwość podłączenia bojlera ciepłej wody użytkowej

- możliwość współpracy z każdym nowoczesnym systemem C.O. i układem jego regulacji

- zużycie węgla o 40% mniejsze niż w tradycyjnych kotłach

- niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery potwierdzona badaniami.

- wymiennik wykonany ze stali o podwyższonych parametrach

- estetyczna obudowa

- rozsądne koszty inwestycji zwracające się w ciągu 2-3 lat eksploatacji


Sterownik eCoal.pl eliminuje konieczność ingerencji użytkownika w proces regulacji pracy kotła, zarówno w fazie rozpalania kotła, jak i w trakcie bieżącej eksploatacji. Ingerencja użytkownika lub serwisanta jest zbędna także w przypadkach zmiany rodzaju stosowanego paliwa węglowego (zmiany parametrów energetycznych paliwa). Parametry spalania ustalane są automatycznie przez sterownik – ani serwis ani obsługa nie może ich ustawiać lub zmieniać. Przechodzenie w stan podtrzymania żaru odbywa się tylko w sytuacjach wyjątkowych.

Cechy sterownika eCoal.pl:

- sterownik dobiera optymalną ilość powietrza potrzebną do spalania paliwa na podstawie analizy pomiarów temperatury spalin.

- parametry spalania są ustalane automatycznie przez sterownik – serwis i obsługa nie może ich ustawiać ani zmieniać.

- ciągła praca kotła  w zakresie mocy już od kilku kW.

- możliwość spalania gorszych gatunków węgla.

- ustawianie parametrów serwisowych pracy regulatora oraz kalibracja czujników za pomocą komputera.

- możliwość zapisywania w pamięci sterownika alarmów i innych zdarzeń – ułatwia to bardzo prace serwisowe.

- możliwość zapisywania w pamięci sterownika parametrów pracy kotła - te informacje mogą służyć do rozpatrywania reklamacji.

- możliwość ustawiania temperatury normalnej (dziennej) i obniżonej (nocnej) dla centralnego ogrzewania w cyklu dobowym i tygodniowym.

- możliwość ustawiania temperatury normalnej (dziennej) i obniżonej (nocnej) dla ciepłej wody użytkowej w regulatorze CWU i pogodowym w cyklu dobowym i tygodniowym.

- możliwość zdalnego ustawiania parametrów pracy sterownika z każdego miejsca na świece przy pomocy przeglądarki internetowej.

- aktualizacja oprogramowania przez internet.


Więcej informacji na stronie producenta eCoal.pl


PRZYDATNE LINKI


Pliki do pobrania
Lp.Plik 
1.Świadectwo AutoryzacjiPobierz plik (Pobrany 1458 razy)
2.instrukcja eCoal wersji v3.5Pobierz plik (Pobrany 863 razy)
rozwiń
Kocioł CO STANDARD 6 kW
Cena1800 zł
8 kW2000 zł
10 kW2100 zł
13 kW2200 zł
15 kW2400 zł
18 kW2500 zł
20 kW2720 zł
23 kW2940 zł
25 kW3350 zł
30 kW3650 zł
KOCIOŁ STANDARD

Kotły typu STANDARD przeznaczone są do wodnych instalacji centralnego ogrzewania, systemu otwartego z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody, zabezpieczonych zgodnie z obecnie obowiązującymi, szczegółowymi przepisami krajowymi lub unijnymi (np. PN-91/B-02413, BN-71/8864-27).
Konstrukcja kotła przystosowana jest do dolnego spalania paliw co zapewnia wysoką sprawność i stałopalność przy odpowiednim doborze kotła do powierzchni ogrzewanej.
Podstawowym paliwem dla kotłów STANDARD jest węgiel kamienny, sortymentu orzech i groszek. Paliwem zastępczym może być mieszanka węgla kamiennego sortymentu orzech (50%),oraz węgla sortymenty miał (50%)
Z bardzo dobrym efektem można spalać paliwa długopłomienne takie jak: węgiel brunatny, torf i drewno w różnych postaciach. Drewno powinno być sezonowane przynajmniej 1 rok.
Kotły te mogą występować również w wersji dwufunkcyjnej tj. z produkcją ciepłej wody użytkowej. Mogą być również wyposażone w miarkownik ciągu który w znacznym stopniu podwyższa funkcjonalność kotła.


Kotły STANDARD produkowane są w mocach od 6 do 300 kw.

Wykorzystano opis ze strony producenta

Pliki do pobrania
Lp.Plik 
1.DTR Kocioł StandardPobierz plik (Pobrany 1139 razy)
rozwiń
Kocioł CO z Fajerkami 8 kW
Cena2000 zł
10 kW2200 zł
13 kW2300 zł
Kotły typu KOCIOŁ Z FAJERKAMI przeznaczone są do wodnych instalacji centralnego ogrzewania, systemu otwartego z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody, zabezpieczonych zgodnie z obecnie obowiązującymi, szczegółowymi przepisami krajowymi lub unijnymi (np. PN-91/B-02413, BN-71/8864-27).
Jest to kocioł z dolnym układem spalania paliwa, o zwartej konstrukcji i o małych wymiarach. Przeznaczony głównie do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych (kuchniach itp.).
Podstawowym paliwem dla KOTŁÓW Z FAJERKAMI jest węgiel kamienny sortymentu orzech i groszek. Paliwem zastępczym może być węgiel brunatny, torf i drewno w różnych jego postaciach.

Kotły te występują w wersjach: 8 kW, 10 kW i 13 kW

Wykorzystano opis że strony producenta

Pliki do pobrania
Lp.Plik 
1.DTR Kocioł z FajerkamiPobierz plik (Pobrany 1127 razy)
rozwiń